logo
Logga in

Vill du läsa några smakprov innan du bestämmer dig?

På Amningswebben kan du läsa, titta på filmer och bilder om amning och det lilla barnet. För 149 kronor för du obegränsad tillgång till att innehåll under ett helt år. Lite som en ständigt uppdaterad bok!

Men innan du bestämmer dig kanske du vill se/läsa några smakprov.


Att amma – så gör du

 

 

 

 

 

Här kan du läsa om hur du går till väga när du ska amma. Det handlar om hur du lägger barnet till bröstet, barnets läge, om barnets tag kring bröstet.
Ofta är det små detaljer som avgör hela skillnaden från när det fungerar och när det inte fungerar optimalt.


Amningen i början

Här kan du läsa om hur din kropp kan påverkas av amningen. Det handlar bland annat om när mjölken rinner till, hur brösten kan bli stenhårda och vad du kan göra för att underlätta för barnet att få tag om bröstet när det är spänt och hårt.


Allt det här innehåller Amningswebben

Amningswebben uppdateras löpande med nytt innehåll. Här kan du läsa vad webbplatsen innehåller.


Så går ett medlemskap till
Du registrerar dig nedan och betalar 149 kronor med ditt kort och kan sedan surfa obegränsat bland texter filmer. När ett år har gått upphör tillgången automatiskt utan att du behöver göra något.

Välkommen till Amningswebben!


 


Personuppgiftspolicy enligt GDPR (trädde i kraft den 25 maj 2018)

I och med att du blir medlem på Amningswebben ger du samtycke till att vi sparar följande uppgifter om dig; namn, användarnamn och mejladress, under medlemskapets giltighet. Uppgifterna behöver vi för att ha en identifierbar medlem som ges tillgång till all information på Amningswebben, för att kunna kontakta dig angående medlemsärenden och slutligen kunna skicka ut en nöjdhetsenkät (för att vi, utifrån dina tankar och önskemål, ska kunna förbättra Amningswebben). Efter att medlemskapet avslutats automatiskt (efter ett år från dagen då medlemskapet registrerades) raderas alla våra uppgifter om dig inom en månad.

För dig som begärt kvitto/faktura måste vi spara personuppgifter enligt rättslig grund “nödvändighet att följa rättslig förpliktelse”. Det  innebär i praktiken att dina uppgifter måste sparas i redovisningssyfte (uppgifter till Skatteverket).

Du har rätt att när som helst begära ut vilka uppgifter vi har om dig, begära att dina personuppgifter ändras eller tas bort helt. I så fall skickar du ett mejl till hej@amningswebben.se med information om vilken information du vill ha och/eller vad som ska ändras.

Övriga frågor och fundering kring hur vi hanterar dina personuppgifter skickas till hej@amningswebben.se.

 

ALLMÄNNA VILLKOR

1.1 Medlemmen ansvarar för användningen av sitt användarnamn och lösenord.

1.2 Amningswebben ansvarar inte för eller ersätter skada som uppstår på grund av driftstörning, försening, avbrott eller annan teknisk omständighet som omöjliggör eller försvårar medlemmens/användarens utnyttjande av tjänsten.

1.3 Amningswebben har rätt att makulera order som görs av medlemmen om medlemmen inte lämnar korrekta eller fullständiga personuppgifter om sig själv.

2.0 Köpet är genomfört när full betalning på 149 kronor är erlagd, kortnumret inlagt och pengarna dragits direkt från medlemmens konto. Så snart betalningen är gjord får medlemmen obegränsad tillgång till all information på Amningswebben.

2.1 Medlemskapet med tillgång till hela Amningswebben löper året ut från det datum då medlemskapet startades.

2.2 Pengarna återbetalas inte till medlem som fått tillgång till allt material genom att 149 kronor dragits från medlemmens konto.

3.0 Medlemskapet med tillgång till Amningswebben avslutas automatiskt när ett år har gått. Medlemmen behöver inte göra något för att medlemskapet ska upphöra.

 

MEDLEMSVILLKOR

 1. Allmänt
  Dessa villkor gäller mellan Amningsfakta Sverige AB (som äger varumärket Amningswebben) organisationsnummer 559116-6987, och medlem på www.amningswebben.se. Amningsfakta Sverige AB erbjuder genom erlagd engångskostnad om 149 kronor tillgång till all information på Amningswebben.
 2. Uppgifter och samtycke
  Genom att registrera ett medlemskap på Amningswebben ger medlemmen sitt samtycke till att personuppgiftsdata lagras under perioden medlemskapet fortgår (ett år) samt en månad därefter.
  Personuppgifter om medlemmar som begärt ut kvitto/faktura sparas enligt annan rättslig grund. Se stycket om GDPR längst upp på sidan. Där finns ytterligare information om lagring av personuppgifter enligt GDPR.
 3. Avtalstid och återbetalning
  Tillgång till Amningswebben gäller från och med den dag då medlemskap av Amningswebben startats genom att medlemmen anmält sig på webbsidan och 149 kronor dragits från det konto- eller kreditkort medlemmen uppgivit i samband med registreringen. Tillgång till hela Amningswebben gäller under ett år och upphör sedan automatiskt.
  Pengarna återbetalas inte till medlem som ångrar sig men som fått tillgång till allt material genom att 149 kronor dragits från medlemmens konto.

 

Stäng